Sinonim za kopanje jarkov

V mnogih občinah po Sloveniji so se odločili za gradnjo optičnih omrežij z namenoom, da pripreljejo internet do vsakih vrat. VEč si preberite tukaj..