Simex T300 – freza za kopanje jarkov

V podjetju Pirnat d.o.o. iz Ljubljane, ki je specializirano za gradnjo in vzdrževanje električnih, telekomunikacijskih, optičnih kabelskih, plinskih, vodovodnih in kanalizacijskih omrežij, so se v avgustu opremili z novim priključkom za kopanje jarkov – Simex T300. Kolesni rovokopač oziroma frezo montiramo na mini nakladač in kopljemo mikro jarke globine do 30 cm in širine 5 cm. Priključek je namenjen za kopanje mikro jarkov za optična omrežja po naseljih, saj zaradi nizke globine kopanja ne poškodujemo že obstoječih vodov. Ko se položi mikro kabel, se s prej pripravljeno specialno hitro vezivno betonsko mešanico zapre kanal in v zelo kratkem času je cesta, oziroma pločnik v prvotnem stanju, tako da se promet nemoteno odvija naprej. Prednost takega sistema dela je, da ni potrebno asfaltirati kanala, kar pomeni nižje stroške za investitorje, manj cestnih zapor, hitrejše zaključeno delo,….